Ukončené projekty

Ukončený

Urbex na Českolipsku - online a cyklo

,

Cílem projektu je rozvoj specifické turistické nabídky na Českolipsku zvané URBEX a její provázání se stávajícím…

Ukončený

Osvětová a vzdělávací činnost Geoparku Ralsko

,

Cílem projektu je realizace environmentálních programů v Libereckém kraji především v okrese Česká Lípa a v Podještědí…

Ukončený

Putování za příběhy krajiny - ekologické výukové programy na Českolipsku

,

Projekt je zaměřen na školy v regionu Českolipsko tak, aby posílil vědomí místních dětí o tom, jaké přírodní hodnoty…

Ukončený

Společná krajina společná budoucnost v českosaském pohraničí

,

Obecným cílem projektu je navázání dlouhodobé spolupráce mezi institucemi a vytvoření kulturní platformy, tj.…

Ukončený

Krajina příběhů - land artové setkávání v českosaském pohraničí

,

Cílem projektu je další rozvíjení spolupráce a setkávání českých a německých obyvatel Euroregionu Nisa nad tématem…

Ukončený

Posílení partnerství a spolupráce mezi geoparky - studijní cesta na Island

,

Ve dnech 8. – 12. srpna 2017 byl tým národního Geoparku Ralsko na studijní cestě na Islandu. Během pobytu jsme měli…

Ukončený

Po stopách prospektorů na Českolipsku

,

Projekt je zaměřen na vytvoření nových programů geoturismu jako formy šetrné turistiky. V rámci projektu chceme…

Ukončený

Doteky přírody Máchova kraje

,

Specifickým cílem projektu je umožnit sociálně znevýhodněným skupinách (seniorům a zdravotně postiženým – lidem…

Ukončený

Exkurze s průvodcem

Geologické poklady na březích jezera

Geopark Ralsko srdečně zve na prázdninovou exkurzi. Máchovo jezero není jen místem letního koupání. Na jeho břehu se…

Ukončený

Mapování geotopů v Geoparku Ralsko

,

Cílem projektu je zapojení mládeže a dospělých (místní veřejnosti) do aktivit napomáhajících vytváření kladného vztahu…

Ukončený

Česko-německá platforma Společná krajina - společná budoucnost

,

Cílem projektu je navázání dlouhodobé spolupráce mezi institucemi a vytvoření kulturní (interdiciplinární) platformy,…

Ukončený

Putování za příběhy Geoparku Ralsko

,

Cílem projektu je rozšíření nabídky EVVO programů o terénní programy zaměřené na předškolní stupeň a 1. stupeň ZŠ a…

Ukončený

Výměna zkušeností s Geoparkem Magma v Norsku

,

Geopark Ralsko navázal spolupráci s norským Geoparkem Magma. Ve dnech 26. – 29. srpna zástupci Geoparku Ralsko podnikli…

Ukončený

Návštěvnická infrastuktura Geoparku Ralsko

,

Projekt byl věnován návštěvnické infrastruktuře, která rozšiřuje možnosti využití oblasti Geoparku Ralsko pro osvětu a…

Ukončený

Konference

Mezinárodní konference GEOADVENTURES

,

„GEOADVENTURES“ mezinárodní konferenci s podtitulem: Inovativní metody interpretace přírodního dědictví a efektivní…

Ukončený

Výtvarná soutěž na téma logo Geoparku Ralsko

,

Obecně prospěšná společnost Geopark Ralsko uspořádala výtvarnou soutěž na náměty pro zpracování loga (grafické značky)…

Ukončený

Výměna zkušeností a transfer know-how pro udržitelný rozvoj Geoparku Ralsko

,

Hlavním cílem projektu je výměna a přenos zkušeností, dobré praxe a know-how ze Švýcarska do České republiky.…

Ukončený

Krajina jako učebnice geologie

,

Celkovým cílem projektu je podpora rozvoje environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území Libereckého kraje v…

Ukončený

Nedělní pouť v rámci Festivalu Proměny

Srdečně zveme na Nedělní pouť a setkání v krajině Horních vsí v rámci Festivalu Proměny v Geoparku Ralsko. Akce je…

Ukončený

Realizace rozvojových aktivit v obcích regionu Geopark Ralsko

,

Cílem  projektu je integrovat rozvoj ve vybraných obcích se specifickým zaměřením na rozvoj šetrného cestovního ruchu a…

Ukončený

Zážitkové průvodcování na geostezkách

,

Projekt je zaměřen na místní veřejnost přímo v Geoparku Ralsko nebo v jeho blízkém okolí tak, aby posílil vědomí…

Ukončený

Rozvoj kandidátského Geoparku Ralsko a jeho příprava k přijetí do sítě národních geoparků

,

Celkovým cílem projektu přispět k rozvoji aktivit kandidátského Geoparku Ralsko tak, aby se připravil na úspěšné…

Ukončený

Konference národních geoparků

,

Ve dnech 29.-30. dubna 2014 proběhl druhý ročník Konference národních geoparků v Hotelu Port v Doksech. Konference…