Probíhající projekty

Probíhající

GECON

,

Pod zkratkou GECON se skrývá projekt Geologické příhraniční kooperační sítě. Projekt trvající 3 roky se začátkem v…

Probíhající

Po stopách prospektorů na Českolipsku

,

Projekt je zaměřen na vytvoření nových programů geoturismu jako formy šetrné turistiky. V rámci projektu chceme…

Probíhající

Doteky přírody Máchova kraje

,

Specifickým cílem projektu je umožnit sociálně znevýhodněným skupinách (seniorům a zdravotně postiženým – lidem…