Rozvoj kandidátského Geoparku Ralsko a jeho příprava k přijetí do sítě národních geoparků

Ukončený

Celkovým cílem projektu přispět k rozvoji aktivit kandidátského Geoparku Ralsko tak, aby se připravil na úspěšné zvládnutí certifikace. Projekt reaguje na dvě základní připomínky dané Radou Národních geoparků - chybí geoturistická infrastruktura a povědomí místních obyvatel o Geoparku Ralsko je nízké.

Dílčí cíle projektu:

  • zpracování koncepčních dokumentů podstatných pro realizaci geoturistické infrastruktury v Geoparku Ralsko a jejich projednání s klíčovými partnery, zapojení místních obyvatel do procesu plánování
  • zapojení místní veřejnosti v Geoparku Ralsko nebo v jeho blízkém okolí do aktivit geoparku, posílení vědomí místních obyvatel o tom, jaké krásy a přírodní hodnoty mají přímo kolem sebe, posílení místní identity  

Hlavní výstupy:

Koncepce turistických a naučných tras – participativní plánování

Proběhl velký kulatý stůl (8.4.) pracovní skupiny pro plánování tras v Geoparku Ralsko za účasti široké skupiny partnerů: Město Ralsko, Obec Hamr na Jezeře, Liberecký kraj, Vojenské lesy a statky s.p., Klub českých turistů, Pražská organizace vozíčkářů ad. – v rámci jednání jsme prezentovali vize rozvoje šetrné turistiky v geoparku a navzájem vyslechli připomínky a postoje partnerů. Trasy naučných stezek byly dále projednány na řadě jednáních s Krajskou komisí pro značení KČT (metodika značení KČT), SCHKO Kokořínsko-Máchův kraj, Vojenské lesy a statky ČR, s.p. – divize Mimoň, Městem Ralsko, Obcí Hamr na Jezeře, Libereckým krajem – doprava, cestovní ruch ad. Připomínky zakomponovány do celkové koncepce nových tras v geoparku.


Koncepce venkovní geologické expozice v Kuřívodech – Srdce Geoparku

Zpracován základní architektonický návrh venkovní geologické expozice v Kuřívodech, včetně výtvarného rozkreslení vybraných prvků, které mohou být umístěny v expozici nebo na dalších místech geoparku. 


Veřejná soutěž zaměřená na logo Geoparku Ralsko

Celkem bylo přihlášeno do soutěže 123 soutěžních děl ve dvou kategoriích do 15 let, nad 15 let. Pro vítězné návrhy byla získána řada věcných a finančních darů od sponzorů: AZ lešení, Johnoson Controls, Remington, Crystalex, 3L studio. Výsledky vyhlášeny na slavnostní vernisáži spojené s přednáškou geologa Dominika Rubáše o geologických unikátech geoparku dne 7.12., akce se konala ve Vlastivědném muzeu v České Lípě, kde byla všechna loga vystavena do 31.12. 2015. Podrobnější informace o výsledcích soutěže zde.


Terénní výjezd pro pracovníky regionálních informačních center

Prezentace geoparku spojená s terénním výjezdem se konala 27.4. – prezentace proběhla v komunitním centru v Kuřívodech, terénní část v oblasti Hamerska. Pro terénní výjezd vznikl průvodce pro účastníky. Celkem 29 osob.


Evropský den parků v Geoparku Ralsko – 23.5. 2015

Připraven a realizován pestrý program, který představoval Geopark Ralsko z různých úhlů: ochrana přírody a geologie (přednášky, terénní programy); zaniklé obce (pochůzka), vojenská minulost (letiště), kulturní unikáty (kostel sv. Havla), pověsti a stará řemesla (rukodělné dílny). Získána široká paleta regionálních partnerů. Akce se zúčastnilo celkem 210 osob, převážně rodin s malými dětmi.


Zážitkové průvodcování v Geoparku Ralsko

Realizovány 2 průvodcované programy: Cestou necestou přes Bukové hory (20.6.), Po stopách těžby železné rudy na bruslích (21.6.) – průvodcem byl geolog geoparku Dominik Rubáš. Pro každou exkurzi vytvořen exkurzní průvodce s popisy zastavení.

  • terénní exkurze "Cestou necestou přes Bukové hory" - 20.6. 2015
  • terénní exkurze "Po stopách těžby železné rudy na bruslích" - 21.6. 2015

brusle

Kontaktní osoba projektu
Lenka Mrázová
+420 739 354 701
ředitelka
lenka.mrazova@geoparkralsko.cz
Donoři

Projekt je podpořen Libereckým krajem a Ministerstvem životního prostředí. Projekt nemusí vyjadřovat názory Ministerstva životního prostředí.