Zážitkové průvodcování na geostezkách

Ukončený

Projekt je zaměřen na místní veřejnost přímo v Geoparku Ralsko nebo v jeho blízkém okolí tak, aby posílil vědomí místních obyvatel o tom, jaké krásy a přírodní hodnoty mají přímo kolem sebe. V roce 2014 byly navrženy dvě Geostezky (naučné stezky) na území Geoparku Ralsko: Po stopách těžby železných rud a Přes Bukové hory. Cílem projektu bylo tyto dvě geostezky realizovat v terénu (místní značení) a připravit pro ně EVVO zážitkový program s průvodcem, který by byl vhodný pro školní skupiny a pro rodiče s dětmi.

exkurze

Hlavní výstupy:

  • terénní značení stezek
  • příprava a realizace programu s průvodcem
  • zapojení škol do průvodcování – Junior ranger
  • propagace programů a stezek

V rámci projektu bylo vyznačeno 13,5 km nových turistických cest dle metodiky KČT - spojení Bezdězu - Hradčan a Kuřívod, na nově značených stezkách umístěny 3 ks směrových tabulek. Realizovány 2 průvodcované programy s průvodcem Dominikem Rubášem a projektové vyučování Junior Ranger. Pro každou geostezku vydán leták s popisy zastavení a GPS souřadnicemi: Po stopách těžby železné rudy a Cestou necestou přes Bukové hory. Natočeny reportáže o nových stezkách v geoparku pro Český rozhlas SEVER (leden, srpen), televizi Mittel (květen), Českou televizi – regionální zpravodajství (červen). Vydány 2 tiskové zprávy o značení nových tras, které měly velký ohlas v médiích.

 

Kontaktní osoba projektu
Lenka Mrázová
+420 739 354 701
ředitelka
lenka.mrazova@geoparkralsko.cz
Donoři

Projekt je podpořen Dotačním fondem Libereckého kraje a Ministerstvem životního prostředi. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí.