Udržitelný rozvoj a životní prostředí

Výukový program pro střední školy

Doporučená věková skupina:
Délka trvání: 2-3 vyučovací hodiny
Prostředí programu: ve vaší škole - učebna vybavená dataprojektorem
Termín konání: na objednání
Cena za program na účastníka: ve školním roce 2018/2019 jsou programy zdarma

Popis

Jaké přírodní a kulturní procesy podmínily tvářnost naší krajiny?  Co krajina nabízela a jak toho člověk dokázal využít? Program pomáhá pochopit vývoj a stav složek životního prostředí a vyzdvihuje jeho zásadní pozitivní a negativní změny.  V závěru naznačuje vhodná východiska pro ochranu a tvorbu krajiny a zdravého životního prostředí v rámci konceptu udržitelného rozvoje. Hlavní hesla: ekologická stopa, agenda pro 21. dtoletí. Diskuse o místních problémech.

Odkaz na rezervaci
Kontaktní osoba projektu
Kateřina Thierlová
+420 607 776 321
koordinátor EVVO programů
programy@geoparkralsko.cz