Exkurze "V kráteru sopky"

Zákupy

Další exkurze v naší sérii Po stopách prospektorů, tentokrát na Kamenický vrchu u Zákup s průvodcem Petrem Mužákem. Akce je podpořena Libereckým krajem.

  • zahájení v 10.00
  • místo srazu je na parkovišti u zámku v Zákupech
  • délka trasy 6 km

TÉMATA:

  • návštěva kamenolomu na Kamenickém kopci
  • geologická minulost v období třetihor
  • projevy vulkanické činnosti
  • studium vyvřelých hornin a jejich minerálů
  • geomorfologie krajiny Českolipska z vyhlídky nad lomem
  • sestup zpět na dno druhohorního moře
  • prameny v údolí Kamenického potoka

Geologickou minulost geotopu dobře znázorňuje animace České geologické služby

kamenický vrch.jpg

Kontaktní osoba projektu
Petr Mužák
+420 734 598 580
geolog projektu GECON
muzak@muzeumcl.cz
50.6890978, 14.6710478