Posílení partnerství a spolupráce mezi geoparky - studijní cesta na Island

Ukončený

EEA-and-Norway_grants@4x.png

Ve dnech 8. – 12. srpna 2017 byl tým národního Geoparku Ralsko na studijní cestě na Islandu. Během pobytu jsme měli možnost osobně poznat krajinu a geologické bohatství dvou islandských globálních geoparků – UNESCO globálního geoparku REYKJANES a UNESCO globálního geoparku KATLA - i tým lidí, kteří za jednotlivými geoparky stojí a rozvíjejí je.

Studijní cesta byla strukturována do dvou částí – terénních exkurzí do výše zmíněných geoparků – a workshopu – pracovního jednání. Terénní exkurze nám umožnily poznat na vlastní kůži krajinu a atmosféru geoparků, vidět hlavní geotopy a seznámit se s formami interpretace geologických jevů na jejich území. Přítomnost zástupců geoparků během exkurzí nám umožnila podrobně prodiskutovat všechny naše otázky a pochopit pozadí i strategie, na základě kterých jsou geoparky postaveny a rozvíjeny. Pracovní jednání nám umožnilo podrobněji probrat také otázky týkající se interpretace (nejen geologických) zajímavostí na územích geoparků, posilování image geoparků a podpory regionálního rozvoje prostřednictvím geoparků. Rovněž bylo určeno k předjednání další spolupráce mezi českými a islandskými geoparky v rámci EHP a Norských fondů. Dotkli jsme se tedy možných témat, na která by bylo možné zaměřit budoucí společnou kooperaci. Jedním z témat by mělo být vzdělávání.

Studijní cestu hodnotíme jako velmi přínosnou a inspirativní. Získali jsme řadu podnětů pro další práci na rozvoji Geoparku Ralsko a příslib další budoucí spolupráce na společných projektech s islandskými partnery, které přinesou další přidanou hodnotu Geoparku Ralsko. Děkujeme islandským partnerům z geoparků Reykjanes a Katla za spolupráci při přípravě a zajištění průběhu naší studijní cesty EHP a Norským fondům 2009 – 2014 za finanční podporu na realizaci tohoto projektu.

Podpora: Tato iniciativa je podpořena z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009 - 2014.