Exkurze do Geoparku Muskauer Faltenbogen v Německu

Srdečně zveme na exkurzi k našemu přeshraničnímu partnerovi - do UNESCO Globálního Geoparku Mužákovská vrása (Muskauer Faltebogen). Ze Žitavy se navíc pojede krasným historickým autobusem ROBUR.

Trojlogo.PNG

Součástí dopoledního programu bude inovativní workshop pod vedením zkušených referentů. Odpolední část zahrnuje samotnou exkurzi. Akcí nás provedou zástupci Geoparku Muskauer Faltenbogen se sídlem ve městě Döbern p. Kupetz a pí. Sauer, dále jednatelka Goparku Ralsko Lenka Mrázová a Jeorg Büchner, zástupce přírodovědného muzea v Görlitz (Senckenberg Museum für Naturkunde in Görlitz). Exkurze bude vedena zkušeným geologem Manfredem Kupetzem. V rámci exkurze do Geoparku Muskauer Faltenbogen – „Cesta geologií a krajinou, historií i současností“ bychom Vám rádi představili specifické geologické lokality projektu.

Termín: 15.11. od 10.00 do 18.00
Míto konání workshopu a exkurze: sídlo Geoparku Muskauer Faltenbogen, Muskauer Straße 14, 03159 Döbern
Vstupné: zdarma

Rádi bychom Vám také nabídli bezplatnou dopravu autobusem ROBUR z Žitavy až do místa konání. Počet míst v autobuse je bohužel omezen. Z tohoto důvodu bude doprava umožněna pouze prvním 18 přihlášeným zájemcům o tuto dopravu. Děkujeme Vám za pochopení.

Termín: 15.11. 2016
Místo odjezdu: ABS Robur GmbH, Bahnhofstraße 25, 02763 Žitava
Čas odjezdu: 8:00 hod
Jízdné: zdarma

 Akce se koná v rámci projektu „Zmapování a propojení geologického potenciálu“ v sasko-českém příhraničním regionu (Euroregion Neiße – Nisa – Nysa). Náplní projektu je zpracování koncepce studie proveditelnosti pro „Euroregionální geopark“ prostřednictvím členů pracovní skupiny „GEO“. Cílem je vypracování konkrétní strategie a její časové proveditelnosti, k čemuž přispívají i realizované inovativní workshopy.

Těšíme se na Vaši účast a prosíme o zaslání Vaší závazné přihlášky ve formě níže přiloženého formuláře a to do 14. listopadu 2016 na emailovou adresu mail@zeitsprung-zittau.de nebo faxem na číslo 0049 3583 777815.