Urbex na Českolipsku - online a cyklo

Ukončený

Cílem projektu je rozvoj specifické turistické nabídky na Českolipsku zvané URBEX a její provázání se stávajícím rozvojem cykloturistiky. Dále projekt využívá moderních nástrojů propagace (online sdílení příběhů a zážitků - interaktivní mapy). Urbex je jeden z nových fenoménů, který se zabývá opuštěnými místy – zaniklými obcemi, zapomenutými technickými památkami či vojenskými stavbami. Původně se tento směr rozvinul ve velkých městech, ale postupně proniká i do venkovského prostoru. Tento směr „moderního turismu“ zároveň pomáhá posílit kulturní identitu s krajinou v pohraničí, která prošla mnohými dramatickými událostmi, mnoho míst je zde stále „zmizelých“, které ztratily svého hospodáře a stále k nim hledáme vztah. Jak se ukazuje, pro cestovní ruch může být tato „slabá stránka“ i příležitostí. Kouzlo opuštěných staveb, které poznamenal zub času společně s kolem osudu, jsou pro mnohé turisty nevšedním zážitkem, který jim umožňuje poznat něco víc o historii regionu na nezvyklých místech, umožňuje autentický zážitek a podporuje místní komunitu. V rámci projektu chceme propagovat tento směr i v ně území geoparku – na Českolipsku. Projekt staví na již existující poměrně dobré síti cyklotras a cyklostezek. Projekt dále využívá moderní metodu story-telling, která se v současnosti používá stále více pro propagaci lokalit. Projekt je podpořen Libereckým krajem.

Logo_LK_barevné_300x300_DPI.JPG

Body zájmu z pohledu zaměření projektu:

  • Technické památky – vodní díla, průmyslové objekty
  • Zaniklá sídla a obce
  • Vojenské objekty

Aktivity:

  • Tvorba specifické nabídky URBEX - Vytipování vhodných turisticky zajímavých míst na Českolipsku (kritéria – jsou dostupné, poblíž cyklotras, mají zajímavý příběh, popis těchto bodů – popularizační, přístupnost, fotografie a další materiály
  • Zpracování turistické nabídky formou tištěných materiálů - Cykloprůvodce – motto: „Člověk, který tudy šel, zmizel“. Obsahuje podrobné zmapování tras (cca 10 tras na Českolipsku) s vytyčeným cílem – urbanistickou památkou (zaniklé obce, osady, samoty, rybníky, hráze, jiná díla v krajině, vojenská historie). Vkládaná mapa A3 všech tras – 3.000 ks.
  • Zpracování turistické nabídky formou moderních technologií – interaktivní mapa, QR kódy
  • Propagace nové geoturistické nabídky
  • Distribuce materiálů na informační centra Českolipska a další v Libereckém kraji 
Kontaktní osoba projektu
Lenka Mrázová
+420 739 354 701
ředitelka
lenka.mrazova@geoparkralsko.cz