Po stopách prospektorů na Českolipsku

Ukončený

Projekt je zaměřen na vytvoření nových programů geoturismu jako formy šetrné turistiky. V rámci projektu chceme propagovat geoturismus i v ně území geoparku – v okrese Česká Lípa.

Hlavním tématem je historická těžba kamene, písku, rud. Pískovec se jako důležitý a snadno opracovatelný stavební materiál těžil na mnohých místech Českolipska i ve vesnicích na úpatí kopců, kde k tomu byly vhodné podmínky. Kamenné kvádry posloužily ke stavbě lidských obydlí, nebo z nich generace zručných kameníků vyráběly ostění či zdobené portály apod. Tvrdší křemence byly užívány pro výrobu žernovů a brusů. Písek byl nepostradatelný ve sklářském řemesle. Specificky se na vybraných lokalitách svázaných s vulkanickou činností se těžila železná ruda, která se tavila ve vysokých pecích a zpracovávala v hamrech. Dále na Českolipsku probíhala také těžba čedičových sloupců, která poznamenala významně reliéf místní krajiny (Panská skála, Čertova stěna, Čertova zeď ad.).

Hlavní výstupy:

  • 5x terénní exkurze s průvodcem
  • 4x otevřené dílny pro veřejnost na různých akcích v regionu
  • interaktivní mapa a virtuální stezky - 20 nových záznamů lokalit v interaktivní mapě, včetně fotodokumentace, 3 virtuální stezky, 10 tabulek s QR kódy
  • brožura Po stopách prospektorů

Pozvánky na akce:

Kontaktní osoba projektu
Lenka Mrázová
+420 739 354 701
ředitelka
lenka.mrazova@geoparkralsko.cz

Projekt je podpořen Ministerstvem životního prostředí a Libereckým krajem.

 

Loga Partnerů
ministerstvo_zivotniho_prostredi