Doteky přírody Máchova kraje

Ukončený

Specifickým cílem projektu je umožnit sociálně znevýhodněným skupinách (seniorům a zdravotně postiženým – lidem slabozrakým a nevidomým) aktivní pobyt v přírodě v rámci jejich možností nebo zapojení do dalších aktivit, které napomáhají vytvářet pozitivní vztah k přírodě a krajině. Projekt propojuje poznávání přírody a umělecké aktivity s využitím smyslů (doteky Máchova kraje).

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí.

Hlavní výstupy projektu

Příprava a tvorba hmatových, zvukových a čichových pomůcek pro realizaci nových programů - např.: 

  • hmatová mapa Geoparku Ralsko – ve spolupráci se Střediskem pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity v Brně, měřítko 1:37 000, opatřeny popisky v Braillově písmu a reliéfně jsou vytištěna sídla, vodní toky a cesty
  • Odlitky zkamenělin z pryskyřice – metoda převzata z Národního geoparku Železné hory, vybrány druhy, které kdysi obývaly druhohorní moře
  • hmatově a čichově zajímavé přírodniny - letokruhy, hmatová bedna, kufřík vůní, čichový herbář, zvukové pexeso, bosá stezka

Terénní programy a workshopy:

  • 3x terénní program - např. Hradčany bez bariér (2.8.2017) – terénní výjezd pro seniory z Domova pro seniory v Doksech a ornitologická procházka v okolí Heřmanického rybníka (10.6.2017)
  • 5x workshopy přírodní arteterapie na téma keramika, vazba suchých květin, bylinky a léčivá moc přírody, aromaterapie - realizováno s organizacemi SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, pobočka Česká Lípa, Domov pro seniory v Doksech a Centrum pro seniory v Mimoni
  • akce LAND ART PARK - 30.9.2017 - akce v městském parku v České Lípě
  •  inkluzivní workshop SONS a ZŠ Slovanka, Česká Lípa dne 17.10. 2017
  • mapa lokalit a tras pro znevýhodněné skupiny - popis min. 10 vytipovaných lokalit v interaktivní mapě geoparku – přírodovědné informace, dostupnost, bezbariérovost, návrh aktivit

mapa rozložená-m.jpg

Kontaktní osoba projektu
Lenka Mrázová
+420 739 354 701
ředitelka
lenka.mrazova@geoparkralsko.cz

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí.

Loga Partnerů
ministerstvo_zivotniho_prostredi