Pro média o Festivalu proměny

Ralsko-Jabloneček

Tisková zpráva - 25. 5. 2016 / Zaniklá obec Jabloneček na konci května ožije Ralsko

Trojlogo.PNG

Poslední sobotu v květnu (28.5.) proběhne v Jablonečku v Ralsku česko-německé land-artové setkání v krajině – Festival Proměny. Jeho pořadatelem je obecně prospěšná společnost Geopark Ralsko a Hillersche Villa gGmbH. Akce je podpořena z Fondu malých projektů Euroregionu Nisa v rámci příhraničního česko-saského programu Interreg VA.

V sobotu 28. května 2016 se bude konat první ročník festivalu Proměny v Geoparku Ralsko. Místo konání festivalu je netradiční – stane se jím obec Jabloneček, která zanikla krátce po skončení druhé světové války. Nyní se život do obce zase na jeden den vrátí. Bude patřit land-artu, tvořivým dílnám, hudbě a dobrému jídlu. „V krajině zaniklých obcí pod Ralskem vzniknou například umělecká díla z přírodních materiálů, která osloví a inspirují místní i návštěvníky a podnítí je ke k vlastnímu hledání významu této krajiny. Rádi bychom, aby umělecké vyjádření zkusilo překlenout historii násilné přeměny krajiny, která poznamenala její tvář ve 20. století,“ dodává k tomu Lenka Mrázová. Festival je zdarma. Bude na něj vypravena také speciální festivalová doprava z Mimoně a Ralska.

Landart je ekologicky laděný umělecký směr a také způsob, jak se navrátit ke kořenům kraje, k přírodě a k historii místa. Akce propojí výtvarníky, básníky, hudebníky, sochaře a místní znalce. Festival bude slavnostně zahájen v 10.00. Pro účastníky jsou připravené fotografické, výtvarné nebo landartové workshopy, hudební vystoupení či večerní světelná procházka. Pro děti aktivní tvoření s přírodninami. V okolí Jablonečku budou umístěna zajímavá výtvarná díla a expozice Krajina s nábytkem. Jendou ze zajímavostí bude například „degustační“ přednáška „Jak se žilo v mlýnech na Zábrdce“ spojená s ochutnávkou starých regionálních receptů. Více informací na www.geoparkralsko.cz.

Jabloneček leží poblíž Mukařova, na východě bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko. Obec, která ještě v roce 1930 měla 314 obyvatel, se pyšnila krásným barokním kostelem. Poslední bohoslužba se konala 8. září 1947 na svátek Narození Panny Marie. Poté byl kostel armádou odstřelen a dnes zde můžeme najít jen jeho trosky, stejně jako sklepy bývalých domů, zbytky obvodových zdí či staré studny. Z původních 85 domů dnes stojí pouze dva – bývalá německá a česká škola. Po příchodu sovětských vojsk do Ralska v roce 1968, zde byly zbudovány stanoviště raket s dlouhým doletem a území bylo jedno z nejvíce střežených v prostoru.

Informace pro média:

Geopark Ralsko byl založen v roce 2013 jako obecně prospěšná společnost. Klade si za cíl zpřístupnit bývalý vojenský prostor Ralsko šetrné turistice, vysvětlit návštěvníkům utváření geologické stavby i krajinného reliéfu a připomenout historické osídlení kraje pod Ralskem.

Informace o projektu:

Akce je součástí projektu „Česko-německá interkulturní platforma Společná krajina – společná budoucnost“– reg. č. ERN-0109-CZ-29.02.2016 podpořeného z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa. Více informací o akcích v rámci projektu: http://www.geoparkralsko.cz/cs/cesko-nemecka-platforma-spolecna-krajina-spolecna-budoucnost

Partnerem projektu: Hillersche Villa gGmbH - http://www.hillerschevilla.de/

 

Dokumenty ke stažení
Kontaktní osoba projektu
Lenka Mrázová
+420 739 354 701
ředitelka
lenka.mrazova@geoparkralsko.cz