Voda v krajině

Výukový program pro 1. stupeň ZŠ.

Doporučená věková skupina:

1. stupeň ZŠ - 1.-2. třída

max. počet ve skupině 25-30

Délka trvání: 2-3 hodiny
Prostředí programu: učebna ve vaší škole, případně zázemí parku či školní zahrady
Termín konání: na objednání
Cena programu na účastníka: 30,-Kč za žáka. Pokud je program financován přes projekt MAP II - LAG Podralsko, je zdarma. 

 

Popis programu

Voda je základem veškerého života. Co o ní všechno víme? Jak koluje v krajině? Zkusíme prozkoumat vybrané biotopy naší krajiny - rybníky a mokřady. Na základě pracovních listů si děti vytvoří dva koloběhy vody - velký (Země) a malý (v krajině). Ve skupinách si sami ověří některé fyzikální vlastnosti vody (pokusy) a s pod vedením lektora si uvědomí, kde je v přírodě mohou pozorovat. Program lze rozšířit o terénní část - praktické pozorování vodního biotopu (mokřad, rybník), výlov a určování bezobratlých na základě klíčů, ekologické vazby v biotopu (hra).

Odkaz na rezervaci
Kontaktní osoba projektu
Kateřina Thierlová
+420 607 776 321
koordinátor EVVO programů
programy@geoparkralsko.cz