Workshop Proměny - místa zmizelá a znovunalezená

Ralsko, Kuřívody

Srdečně zveme na workshop Proměny – místa zmizelá a znovunalezená

Akce se koná v rámci projektu „Česko-německá interkulturní platforma Společná krajina - společná budoucnost“ podpořeného z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa.

Trojlogo.PNG

Termín 22. 9. 2016, 10.00-14.30
Místo konání komunitní centrum v Kuřívodech, Ralsko
Občerstvení zajištěno
Program probíhá v češtině a němčině
Vstupné zdarma
Kapacita omezená, prosíme o nahlášení účasti

PROGRAM

10.00 Přehled příkladů dobré praxe z ČR: land-artové festivaly v zaniklých obcích (Königsmühle, Jabloneček), záchrana kostela v Lukové, umělecká turistika na Žďársku – Lenka Mrázová, Geopark Ralsko o.p.s.
10.30 Projekt Zážitkové vesnice /Erlebnis Dörfer - projekt na podporu venkovských komunit a rozvoje produktů venkovského cestovního ruchu - koordinátor projektu Gregor Illguth
11.00 Genius loci a moderní technologie - projekty zaměřené na prezentaci kulturního dědictví s využitím moderních technologií (Plzeň Skryté město paměti) – Dalibor Naar, jednatel společnosti Gameleon 
11.30 Občerstvení a diskuse
12.30 Prohlídka kostela sv. Havla v Kuřívodech s restaurátorem Danielem Zillichem – komentovaná prohlídka unikátní výzdoby ze 13. století
13.30 Prohlídka tvrze v Kuřívodech s Davidem Kouteckým, nezávislým umělcem

Cílem projektu je navázání dlouhodobé spolupráce mezi institucemi a vytvoření kulturní platformy, tj. prostoru pro setkávání a výměnu zkušeností v tématu péče o společnou krajinu českoněmeckého pohraničí.

Úvodní foto Ladislav Soukup.

Dokumenty ke stažení
50.5851014, 14.8045589
Loga Partnerů
euroregion_nisa evropska_unie_regionalni_rozvoj sn_cz