Návštěvnická infrastuktura Geoparku Ralsko

Ukončený

Projekt byl věnován návštěvnické infrastruktuře, která rozšiřuje možnosti využití oblasti Geoparku Ralsko pro osvětu a vzdělávání v oblasti environmentální výchovy. Projekt byl zaměřen především na vybudování 2 návštěvnických středisek v Geoparku Ralsko (v Kuřívodech a Jablonečku) a naučné stezky Přes bukové hory. V rámci projektu byly realizovány odpočívky s interaktivními prvky mimo naučnou stezku, které zpřístupňují a prezentují jedny z nejvýznamnějších lokalit Geoparku Ralsko, jedná se o lokality PP Děvín, PP Skalní divadlo a památníku u Sochora pod Stohánkem. Díky projektu dochází k usměrnění rozvoje pohybu návštěvníků což vede k ochraně přírody a krajiny, tedy celkové biodeverzity oblasti.

Banner OPZP_FS_ERDF_CMYK.jpg

Hlavní výstupy projektu:

  • Geostezka Přes Bukové hory - 7 naučných tabulí
  • Interaktivní prvky na Strážově a u Jahodové paseky
  • Pískovcové odpočívky - stoly, lavice a artefakty - U Flesla, Jahodová paseka, pod Děvínem, u Sochora, v Jablonečku, v Kuřívodech
  • Kruhové altány s reliéfní mapou geoparku - pod Děvínem a u Sochora
  • Návštěvnické infopointy - Kuřívody a Jabloneček
  • Naučná tabule u Skalního divadla
Kontaktní osoba projektu
Lenka Mrázová
+420 739 354 701
ředitelka
lenka.mrazova@geoparkralsko.cz