Po stopách těžby železné rudy

Hamr na Jezeře a okolí

Srdečně zveme na terénní exkurzi vedenou zkušeným geologem a pedagogem RNDr. Dominikem Rubášem na téma těžba železné rudy v okolí Hamru na Jezeře.

Termín 30.8. 2016 10.00-14.00
Místo setkání v 10.00 před Obecním úřadem v Hamru na Jezeře
Navštívené lokality Děvín, lom pod Hamerským Špičákem, Schächtenstein, případně Skalní divadlo
Vstupné zdarma

Pohůnek - Bašta na Děvíně

 

Exkurze se koná v rámci projektu "Zmapování a propojení geologického potenciálu v sasko-českém příhraničním regionu (Euroregion Neisse - Nisa - Nysa)". Náplní projektu je zpracování koncepce studie proveditelnosti pro „Euroregionální  geopark“ prostřednictvím členů pracovní skupiny „GEO“. Cílem je vypracování konkrétní strategie a její časové proveditelnosti.

Dokumenty ke stažení