Výtvarná soutěž na téma logo Geoparku Ralsko

Ukončený

Obecně prospěšná společnost Geopark Ralsko uspořádala výtvarnou soutěž na náměty pro zpracování loga (grafické značky) Geoparku Ralsko. Cílem soutěže bylo najít zajímavé náměty, ze kterých by mohla vzniknout grafická značka pro prezentaci regionu.

Možnosti využití budoucího loga: tiskoviny, suvenýry, značení geostezek, turistické známky a razítka ad. Logotyp měl formou stylizované odlehčené zkratky charakterizovat region Geopark Ralsko. Soutěž byla součástí projektu „Rozvoj kandidátského Geoparku Ralsko a jeho příprava k přijetí do sítě národních geoparků ČR“, realizovaného za podpory Ministerstva životního prostředí.

 

logo

Pro koho

Soutěže se mohl zúčastnit každý, byla otevřena pro laiky i pro profesionální grafiky, pro studenty a žáky základních a středních škol, pro místní obyvatele i návštěvníky. Celkem se do soutěže přihlásilo 123 děl ve dvou kategoriích (do 15 a nad 15 let). 

Vyhodnocení soutěže

Geopark Ralsko o.p.s. ještě jednou děkuje všem zúčastněným za zaslání návrhů. Vybírání bylo velmi složité a náročné. Do užšího výběru postoupilo 20 návrhů z I. kategorie a 40 návrhů z II. kategorie, poté byl ohodnocen každý návrh zvlášť v rámci své kategorie. Hodnotící komise ve složení: grafik, odborník na interpretaci, zastupitel Město Ralsko, projektant, zástupce sponzora, geolog, učitel, zástupce Libereckého kraje bodovala loga ve třech kategoriích:

  1. výstižnost (jak logo koresponduje s Geoparkem Ralsko)
  2. nápad a jedinečnost, nezaměnitelnost
  3. zapamatovatelnost

Po sečtení všech bodů bylo umístění následující

Místo I. kategorie II. kategorie
1. místo Ludmila Karková Radek Trnka
2. místo Michaela Vodhánělová Jaroslav Petrla
3. místo Adéla Šinerová Jáchym Sengr


Pro vítězné návrhy byla získána řada věcných a finančních darů od sponzorů: AZ lešení, Johnoson Controls, Remington, Crystalex, 3L studio.

Výsledky byly vyhlášeny na slavnostní vernisáži spojené s přednáškou geologa Dominika Rubáše o geologických unikátech geoparku dne 7.12., akce se konala ve Vlastivědném muzeu v České Lípě, kde byla všechna loga vystavena do 31.12. 2015.