Výměna zkušeností a transfer know-how pro udržitelný rozvoj Geoparku Ralsko

Ukončený

Hlavním cílem projektu je výměna a přenos zkušeností, dobré praxe a know-how ze Švýcarska do České republiky. Zkušenosti a know-how švýcarských expertů budou využity pro zpracování resp. rozpracování zásadních strategických a koncepčních dokumentů pro trvale udržitelný rozvoj území geoparku. Bude se jednat o zpracování Strategie pro interpretaci hodnot území Geoparku Ralsko a o aktualizaci Nominační dokumentace Geoparku Ralsko v kapitolách týkajících se managementu a rozvoje organizace Geoparku Ralsko, získávání dat (mapování geotopů a nástroje GIS), destinačního managementu a koncepce šetrné turistiky a spolupráce s místní komunitou a klíčovými aktéry. 

Dalším cílem projektu je posílení stávajícího partnerství mezi Libereckým krajem a Kantonem St. Gallen a jeho rozšíření o oboustranně přínosné a dlouhodobé partnerství mezi švýcarským Geoparkem Sardona a Geoparkem Ralsko, potažmo Sítí geoparků ČR.

Hlavní výstupy:

Úvodní konference k projektu, 6. 8. 2015, Hotel Port Doksy

Program úvodní konference  
Představení Geoparku Ralsko Lenka Mrázová, Geopark Ralsko
Představení projektu švýcarsko-české spolupráce Petra Černoušková, Geopark Ralsko
Představení Programu švýcarsko-české spolupráce Jiří Hodík, Ministerstvo financí
Představení konceptu geoparků Daniel Smutek, NG Železné hory
Představení partnera projektu Geoparku Sardona Beat Aemisseger, Geopark Sardona
Představení partnera projektu Hochschule für technik Rapperswil Ulf Zimmermann, HSRO
Fotogalerie z úvodní konference k projektu.  
Fotogalerie z prvního pracovního setkání se švýcarskými partnery  

Studijní cesta do Švýcarska, 11. 10. - 14. 10. 2015

Program a mapa studijní cesty  
Prezentace Geopark Sardona Beat Aemisseger, Geopark Sardona
Prezentace Data management  Beat Aemisseger, Geopark Sardona
Prezentace UNESCO Tectonic Arena  
Monitoring turismu Dominik Siegrist, HSRO
Projekty Geoparku Sardona Felicia Montalta
Rozšířená realita Andreas Bärtsch
Fotogalerie ze studijní cesty  

švýcarsko

Workshop Interpretace hodnot v území a tvorba produktů šetrného turismu, 30. 11. - 1. 12. 2015

Program workshopu  
Interpretace dědictví - od teorie k praxi Ulf Zimmermann, HSRO
Úvod do interpretace přírodního  kulturního dědictví Thorsten Ludwig 
Fotogalerie z workshopu foto Josef Rančák
  foto Ivana Hujerová 1. den
  foto Ivana Hujerová 2. den

Závěrečná konference k projektu - GEOADVENTURES - mezinárodní konference - 27. 5. 2016

Program konference 26.5. a prezentace ke stažení  
Medailonky řečníků  
Tvorba produktů šetrného cestovního ruchu Ulf Zimmermann, Švýcarsko
Geosites Michael Pondělíček a Mirek Lupač, ČR
  Beat Aemissegger, Švýcarsko
Geoprůvodci Ulf Zimmermann, Švýcarsko
  Arnbjörn Ólafsson, Island
Shrnutí projektu Petra Černoušková, ČR
Fotogalerie konference Sylvie Abbasová
Donoři

Projekt je podpořen grantem z Fondu Partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce. Projekt byl podpořen Libereckým krajem.

Partneři projektu
Loga Partnerů
svycarske_fondy liberecky_kraj geopark_sardona