Společná krajina společná budoucnost v českosaském pohraničí

Ukončený

logo-barevne-ve-formatu-jpg.JPGTrojlogo.PNG

Obecným cílem projektu je navázání dlouhodobé spolupráce mezi institucemi a vytvoření kulturní platformy, tj. prostoru pro setkávání a výměnu zkušeností v tématu péče o společnou krajinu českoněmeckého pohraničí, která má stejnou geologickou minulost. Posláním aktivit je posílení kulturní identity místních obyvatel s krajinou v pohraničí, která prošla (stejně jako podobná místa v Sudetech) zásadní proměnou ve 20. století.

Landart je v tomto projektu nejen umělecký směr, ale také způsob, jak se navrátit ke kořenům kraje, k přírodě a k historii místa. Landart a environmentální umění je ekologicky laděný umělecký směr, který nezatěžuje přírodu, ale naopak vede k návratu k přírodním materiálům a ke znovunalezení vztahu k přírodě jako takové.

Aktivity v rámci projektu:

  • Fotografická výstava "Proměny - místa zmizelá a znovunalezená" z Festivalu Proměny v roce 2016 - 25.4.-27.5.2017 knihovně Christian-Weise-Bibliothek Zittau
  • Otevřený týdenní  workshop land-artistů v krajině zaniklých obcí Geoparku Ralsko - 22.5.-28.5. 2017 - společné tvoření na workshopech, exkurze po zaniklých obcích, vzájemné seznámení a představení různých přístupů k land artu.
  • Land-artový workshop pro české a německé školy v Jablonečku - zaniklé obci v Ralska - 22.5. a 8.6. 2017  
  • Festival Proměny 2017 - 27.5. 2017 - celodenní land artový festival, na kterém se představily výstupy z předešlých land artových workshopů dětí a dospělých, land artová procházka, dopolední exkurze po zaniklých obcích, jablečné slavnosti, hudba pod širým nebem, workshopy (stone balancing, land art, výtvarné dílny, po stopách historie ad.), prezentace audiopamětí a land artové filmy. Speciální festivalové webové stránky.
  • Plánovací workshop v Žitavě - 27.9. 2017 - prezentace výsledků projektu a plánování další spolupráce. Setkání v Zittau se zapojenými lidmi, dobrovolníky, umělci, organizacemi a dalšími zájemci. 
  • Výstava a vernisáž - 9.10. 2017 - prezentace výsledků projektu v Liberci, promítání filmu z festivalu

Audiovizuální výstupy projektu:

Tiskové zprávy:

Projekt je podpořen Česko-německým fondem budoucnosti. Projekt je podpořen Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa.

Kontaktní osoba projektu
Lenka Mrázová
+420 739 354 701
ředitelka
lenka.mrazova@geoparkralsko.cz