Putování za příběhy krajiny - ekologické výukové programy na Českolipsku

Ukončený

Projekt je zaměřen na školy v regionu Českolipsko tak, aby posílil vědomí místních dětí o tom, jaké přírodní hodnoty mají přímo kolem sebe. Programy jsou realizovány pro všechny stupně škol (MŠ, ZŠ, SŠ) na základě objednávky. Projekt kombinuje terénní programy, přímé pozorování jevů v přírodě a výuku v učebnách. Programy ukazují souvislosti mezi abiotickou-biotickou-kulturní složkou. Jeho specifickým cílem je zvýšení dovedností a znalostí účastníků z mateřských, základních a středních škol v oblasti environmentální a udržitelného rozvoje, především posílení sounáležitosti s místem, kde žijí a připravenosti chránit životní prostředí. 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Projekt byl podpořen Libereckým krajem.

trojkom.jpg

Výstupy projektu - v roce 2017 jsme realizovali  61 programů, celkem 4036 účastníkohodin. Z toho:

  • 19 programů pro mateřské školy
  • 14 programů pro 1. stupeň základních škol
  • 15 programů pro 2. stupeň základních škol
  • 13 programů pro střední školy

V roce 2018 realizace stále probíhá. Aktuální nabídku pro školy naleznete zde.

Náš lektorský tým:

  • Jaroslava Formanová krajinný ekolog UJEP – Ekologická etika, SOŠ Lužická Česká Lípa
  • Dominik Rubáš geolog geoparku učitel na 2. stupni ZŠ Kobyly
  • Petr Mužák geolog – paleontolog Vlastivědné muzeum v České Lípě
  • Mgr. Lenka Mrázová sociální ekologie, TUR zážitkové kurzy
  • Monika Mervartová učitelka MŠ Klíč
  • Kateřina Thierlová praxe Ekocentrum Brniště

evvo9.JPG

Kontaktní osoba projektu
Lenka Mrázová
+420 739 354 701
ředitelka
lenka.mrazova@geoparkralsko.cz