Projekty

Probíhající

INTERNATIONAL SITE-SPECIFIC-ART AND LAND-ART

-

Od roku 2016 pravidelně pořádá Geopark Ralsko mezinárodní land artové setkávání v krajině zaniklých obcí, při kterých…

Probíhající

Záchrana regionalní odrůd aneb Jablka vzpomínek

Záchrana regionálních ovocných odrůd. Ve spolupráci s pomologem jsme zmapovali a popsali stovku jabloní na území…

Ukončený

Urbex na Českolipsku - online a cyklo

-

Cílem projektu je rozvoj specifické turistické nabídky na Českolipsku zvané URBEX a její provázání se stávajícím…

Ukončený

Osvětová a vzdělávací činnost Geoparku Ralsko

-

Cílem projektu je realizace environmentálních programů v Libereckém kraji především v okrese Česká Lípa a v Podještědí…

Probíhající

GECON - česko-polská geologická kooperační síť

-

Cílem GECONu je vznik a rozvoj česko-polské geologické příhraniční kooperační sítě. GECON je tedy zároveň název sítě,…

Ukončený

Putování za příběhy krajiny - ekologické výukové programy na Českolipsku

-

Projekt je zaměřen na školy v regionu Českolipsko tak, aby posílil vědomí místních dětí o tom, jaké přírodní hodnoty…

Probíhající

GECON - česko-saská geologická kooperační síť

-

Pod zkratkou GECON se skrývá projekt Geologické příhraniční kooperační sítě. Projekt trvající 3 roky se začátkem v…

Ukončený

Společná krajina společná budoucnost v českosaském pohraničí

-

Obecným cílem projektu je navázání dlouhodobé spolupráce mezi institucemi a vytvoření kulturní platformy, tj.…

Ukončený

Krajina příběhů - land artové setkávání v českosaském pohraničí

-

Cílem projektu je další rozvíjení spolupráce a setkávání českých a německých obyvatel Euroregionu Nisa nad tématem…

Ukončený

Posílení partnerství a spolupráce mezi geoparky - studijní cesta na Island

-

Ve dnech 8. – 12. srpna 2017 byl tým národního Geoparku Ralsko na studijní cestě na Islandu. Během pobytu jsme měli…

Ukončený

Po stopách prospektorů na Českolipsku

-

Projekt je zaměřen na vytvoření nových programů geoturismu jako formy šetrné turistiky. V rámci projektu chceme…

Ukončený

Doteky přírody Máchova kraje

-

Specifickým cílem projektu je umožnit sociálně znevýhodněným skupinách (seniorům a zdravotně postiženým – lidem…

Ukončený

Mapování geotopů v Geoparku Ralsko

-

Cílem projektu je zapojení mládeže a dospělých (místní veřejnosti) do aktivit napomáhajících vytváření kladného vztahu…

Ukončený

Česko-německá platforma Společná krajina - společná budoucnost

-

Cílem projektu je navázání dlouhodobé spolupráce mezi institucemi a vytvoření kulturní (interdiciplinární) platformy,…

Ukončený

Putování za příběhy Geoparku Ralsko

-

Cílem projektu je rozšíření nabídky EVVO programů o terénní programy zaměřené na předškolní stupeň a 1. stupeň ZŠ a…

Ukončený

Výměna zkušeností s Geoparkem Magma v Norsku

-

Geopark Ralsko navázal spolupráci s norským Geoparkem Magma. Ve dnech 26. – 29. srpna zástupci Geoparku Ralsko podnikli…

Ukončený

Návštěvnická infrastuktura Geoparku Ralsko

-

Projekt byl věnován návštěvnické infrastruktuře, která rozšiřuje možnosti využití oblasti Geoparku Ralsko pro osvětu a…

Ukončený

Mezinárodní konference GEOADVENTURES

-

„GEOADVENTURES“ mezinárodní konferenci s podtitulem: Inovativní metody interpretace přírodního dědictví a efektivní…

Ukončený

Výměna zkušeností a transfer know-how pro udržitelný rozvoj Geoparku Ralsko

-

Hlavním cílem projektu je výměna a přenos zkušeností, dobré praxe a know-how ze Švýcarska do České republiky.…

Ukončený

Krajina jako učebnice geologie

-

Celkovým cílem projektu je podpora rozvoje environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území Libereckého kraje v…

Ukončený

Realizace rozvojových aktivit v obcích regionu Geopark Ralsko

-

Cílem  projektu je integrovat rozvoj ve vybraných obcích se specifickým zaměřením na rozvoj šetrného cestovního ruchu a…

Ukončený

Zážitkové průvodcování na geostezkách

-

Projekt je zaměřen na místní veřejnost přímo v Geoparku Ralsko nebo v jeho blízkém okolí tak, aby posílil vědomí…

Ukončený

Rozvoj kandidátského Geoparku Ralsko a jeho příprava k přijetí do sítě národních geoparků

-

Celkovým cílem projektu přispět k rozvoji aktivit kandidátského Geoparku Ralsko tak, aby se připravil na úspěšné…

Ukončený

Konference národních geoparků

-

Ve dnech 29.-30. dubna 2014 proběhl druhý ročník Konference národních geoparků v Hotelu Port v Doksech. Konference…