Otisk 20. století

Geopark Ralsko je kraj, ve kterém můžete najít OTISK 20. STOLETÍ, neboť hlavní dramatické události minulého století se projevily ve zdejší krajině zásadním způsobem - v lidech i v krajině. Území geoparku je dokladem toho, že krajina je spojena s politikou a sama je politikum - věcí veřejnou.

Krajina se zbraněmi

Během druhé světové války oblast sloužila pro výcvik vojenských jednotek (výcvik německého letectva na letišti Hradčany a ve Hvězdově). Po vysídlení německého obyvatelstva po druhé světové válce nebylo natrvalo dosídleno ani obyvatelstvo české. V letech 1947-1951 došlo k postupnému zřízení vojenského prostoru pro pozemní i letecký výcvik československé armády. Rok 1968 znamenal pro území další předěl poté, co zde byly umístěny jednotky sovětských vojsk a sovětské jaderné zbraně. Izolovanost území se ještě posílila a přibyla zcela nová skupina obyvatel.

Zaniklé obce

Vojenský prostor fungoval až do roku 1991. Během tohoto období zmizelo nenávratně 17 obcí i s kostely a hřbitovy, naopak vyrostly stavby sloužící vojenským účelům. Území se uzavřelo okolnímu světu a místa, která vojska nechala ležet ladem, si příroda obratem vzala zpět. Odchodem obyvatel zmizel i hospodář, jenž by o krajinu pečoval, a byla zpřetrhána „paměť“ krajiny. Dnes tuto paměť musíme hledat a znovu na ni navazovat.

O zaniklých obcích pojednává náš blog na https://www.visitralsko.com/zanikle-obce/. Články můžete komentovat, sdílet. Za vaše postřehy budeme rádi.

slavnos_máje.jpg

Těžba uranu

Politicko-ekonomické zájmy v období normalizace (1968-1989) znamenaly pro Podralsko další ničivé zásahy, které se zásadně vepsaly do tváře krajiny a ovlivnily osudy zdejších lidí. V roce 1967 byla v oblasti pod Ralskem zahájena těžba uranu. Uranové doly sice přinesly ekonomický impulz pro zdejší region, ale také nesmírnou ekologickou zátěž.