Osvětová a vzdělávací činnost Geoparku Ralsko

Ukončený

Cílem projektu je realizace environmentálních programů v Libereckém kraji především v okrese Česká Lípa a v Podještědí pro širokou skupinu obyvatel – školy, dospělá veřejnost, senioři a handicapovaní. Region, ve kterém realizujeme naše aktivity je bílým místem v rámci kraje. Projekt je zaměřen na obyvatele v region u tak, aby posílil vědomí místních lidí o tom, jaké přírodní hodnoty mají přímo kolem sebe. Projekt je podpořen Libereckým krajem.

Logo_LK_barevné_300x300_DPI.JPG

1) Environmentální programy pro školy na Českolipsku a Podještědsku

Programy budou realizovány pro všechny stupně škol. Projekt kombinuje terénní programy, přímé pozorování jevů v přírodě a výuku v učebnách. Hlavním výstupem projektu bude 40 realizovaných programů pro mateřské školy, základní školy a střední školy. Aktuální nabídka programů:

Programy pro MŠ:

Programy pro ZŠ – 1. stupeň:

Programy pro ZŠ – 2. Stupeň a SŠ:

2) Exkurze s geoprůvodcem Po stopách prospektorů

Exkurze budou realizovány do geoturisticky zajímavých lokalit, zpracovány exkurzní průvodci, nové lokality budou přidány do interaktivní mapy na www.mapa.geoparkralsko.cz, pro děti připraveny kvízy a pracovní listy. Celkem bude realizováno 7 exkurzí pro širokou veřejnost. Geopark Ralsko se snaží dlouhodobě a kontinuálně pracovat se skupinou, kterou geologické a přírodní bohatství Libereckého kraje zajímá – nejsou to jen nahodilí účastníci jednotlivých akcí, s většinou účastníků dále pracujeme – dostávají fotky z exkurzí, jsou zařazeni do rozesílky pozvánek, dostávají poštou brožuru Po stopách prospektorů I. díl ad.

Exkurze:

3) Environmentální programy pro seniory a handicapované

Na základě zkušenosti v minulém roce s realizací programů pro tuto specifickou skupinu chceme dále realizovat programy, které se osvědčily. Kromě již zapojených partnerů (Domov pro seniory Doksy a Mimoň, SONS) bychom rádi navázali další spolupráci se Svazem tělesně postižených – pobočka Česká Lípa. 4) Propagace aktivit a publicita projektu V rámci projektu bude informována místní veřejnost o jednotlivých aktivitách prostřednictvím místního tisku, sociálních sítích a webových stránek. Bude vydána 1 tisková zpráva a osloveny místní média (TV Mittel, Česká televize – regionální zpravodajství, deníky, městské zpravodaje, elektronické noviny ad.).

4) Propagace aktivit a publicita projektu

V rámci projektu bude informována místní veřejnost o jednotlivých aktivitách prostřednictvím místního tisku, sociálních sítích a webových stránek. Bude vydána 1 tisková zpráva a osloveny místní média (TV Mittel, Česká televize – regionální zpravodajství, deníky, městské zpravodaje, elektronické noviny ad.).

Kontaktní osoba projektu
Kateřina Thierlová
+420 607 776 321
koordinátor EVVO programů
programy@geoparkralsko.cz