O nás

Geopark Ralsko je obecně prospěšná společnost, která je řídícím subjektem Národního geoparku Ralsko.

Geopark Ralsko je ve své podstatě specifickým geoparkem. Jeho území se z převážné části nachází v územní jednotce jedné obce (je tvořeno celým katastrem města Ralsko, částí katastru města Doksy a Hamr na Jezeře). Rozkládá se na území bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko, jeho celková plocha je cca 294 km2. 

Geopark Ralsko v datech

  • 2013 - založení řídícího subjektu Geopark Ralsko o.p.s., získání statutu kandidátský geopark 
  • 2016 - získání certifikátu Národní geopark Ralsko a členství v Národní radě geoparků ČR

Motto Geoparku Ralsko

Hlavním mottem Geoparku Ralsko je "Krajinou zaniklých obcí, železné rudy a pískovce bez bariér", jenž vyjadřuje hlavní přírodní a kulturní fenomény oblasti. Poznávání bez bariér znamená zpřístupnění území lidem všech věkových a sociálních kategorií a zachování tohoto území pro širokou veřejnost v rámci udržitelného cestovního ruchu. Reliéf oblasti vybízí k poznávání krajina ze všech úhlů pohledu a díky své nenáročnosti je přístupný i pro návštěvníky s omezením pohybu.

Naše poslání

Naše poslání vychází z Charty národních geoparků a z principů trvale udržitelného rozvoje. Posílit environmentální rozvoj regionu založený na ochraně přírodních a kulturních hodnot. Posílit ekonomický rozvoj regionu založený na šetrné turistice a pozitivní prezentaci. Posílit sociální rozvoj regionu založený na znalostech a vzdělání.

Hlavní programové větve 

  1. Ochrana přírodních a kulturních hodnot, výzkum a monitoring 
  2. Interpretace místního dědictví, vzdělávání a osvěta 
  3. Rozvoj šetrného cestovního ruchu (geoturismus), propagace regionu 
  4. Spolupráce na regionálním rozvoji

 

Náš tým

Představujeme vám tým Geoparku Ralsko o.p.s. Mgr. Lenka Mrázováředitelka Vzdělání: Filosofická fakulta Univerzity…

Dokumenty a výroční zprávy

Geopark Ralsko Vás průběžně informuje o své činnosti zveřejňováním výročních zpráv a další dokumentů, ze kterých můžete…

Síť národních geoparků

Geopark Ralsko je aktivním členem Sítě národních geoparků ČR, v rámci které si jednotlivé geoparky vyměňují zkušenosti…

Veřejná sbírka pro krajinu pod Ralskem

Geopark Ralsko o.p.s. realizuje od listopadu 2015 oficiální veřejnou sbírku. Přispějte prosím libovolnou částkou na…