O nás

Geopark Ralsko je obecně prospěšná společnost, která je řídícím subjektem Národního geoparku Ralsko.

Geopark Ralsko je ve své podstatě specifickým geoparkem. Jeho území se z převážné části nachází v územní jednotce jedné obce (je tvořeno celým katastrem města Ralsko, částí katastru města Doksy a Hamr na Jezeře). Rozkládá se na území bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko, jeho celková plocha je cca 294 km2. 

Geopark Ralsko v datech

  • 2013 - založení řídícího subjektu Geopark Ralsko o.p.s., získání statutu kandidátský geopark 
  • 2016 - získání certifikátu Národní geopark Ralsko a členství v Národní radě geoparků ČR

Motto Geoparku Ralsko

Hlavním mottem Geoparku Ralsko je "Krajinou zaniklých obcí, železné rudy a pískovce bez bariér", jenž vyjadřuje hlavní přírodní a kulturní fenomény oblasti. Poznávání bez bariér znamená zpřístupnění území lidem všech věkových a sociálních kategorií a zachování tohoto území pro širokou veřejnost v rámci udržitelného cestovního ruchu. Reliéf oblasti vybízí k poznávání krajina ze všech úhlů pohledu a díky své nenáročnosti je přístupný i pro návštěvníky s omezením pohybu.

Naše poslání

Naše poslání vychází z Charty národních geoparků a z principů trvale udržitelného rozvoje. Posílit environmentální rozvoj regionu založený na ochraně přírodních a kulturních hodnot. Posílit ekonomický rozvoj regionu založený na šetrné turistice a pozitivní prezentaci. Posílit sociální rozvoj regionu založený na znalostech a vzdělání.

Hlavní programové větve 

  1. Ochrana přírodních a kulturních hodnot, výzkum a monitoring 
  2. Interpretace místního dědictví, vzdělávání a osvěta 
  3. Rozvoj šetrného cestovního ruchu (geoturismus), propagace regionu 
  4. Spolupráce na regionálním rozvoji

 

Náš tým

Představujeme vám tým Geoparku Ralsko o.p.s. Mgr. Lenka Mrázováředitelka Vzdělání: Filosofická fakulta Univerzity…

Dokumenty a výroční zprávy

Geopark Ralsko Vás průběžně informuje o své činnosti zveřejňováním výročních zpráv a další dokumentů, ze kterých můžete…

Síť národních geoparků

Geopark Ralsko je aktivním členem Sítě národních geoparků ČR, v rámci které si jednotlivé geoparky vyměňují zkušenosti…

Veřejná sbírka pro krajinu pod Ralskem

Geopark Ralsko o.p.s. realizuje od listopadu 2015 oficiální veřejnou sbírku. Pro rok 2018 jsme vybrali zcela konkrétní…

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů pro klienty obecně prospěšné společnosti Geoparku Ralsko Cílem těchto Zásad…