Návrat divočiny

Dnešní podobu krajiny geoparku značně poznamenalo fungování vojenského výcvikového prostoru Ralsko v letech 1950-1991. Vzhledem k vysídlení obyvatelstva po druhé světové válce a k následnému vojenskému využití území došlo k „pustnutí“ krajiny pod Ralskem a k její proměně z původní zemědělské kulturní krajiny na „novou divočinu“ - zelený ostrov lesů, ticha a samoty. Po odchodu vojáků začala probíhat sanace zdevastovaných částí krajiny od munice, chemických látek a nepotřebných budov, dřívější osídlení již obnovit nelze. A tak je dnes Geopark Ralsko jedinečným zeleným ostrovem s unikátními přírodními hodnotami.

Domov šelem a ptáků

Velká část geoparku je významnou ptačí oblastí vzhledem k jedinečné kombinaci suchých stanovišť na pískovcových horninách a pestré mozaiky mokřadních biotopů. Významné jsou především rozsáhlé rybniční soustavy, které jsou dokladem řemeslného umění a spolupráce člověka a přírody.

V „nové divočině“ nalezly útočiště mnohé ptačí druhy i divoké šelmy (vlk). V jedné z největších obor ve střední Evropě, v oboře Židlov, probíhá záchranný program zubra evropského.

Romantická divočina

Rozeklaná a přitom fotogenická, jakoby zapomenutá a přitom obydlená krajina Podralska je člověku zdrojem inspirace. „Divočina“ pískovcových skal hrála významnou roli v dílech romantismu, jedním z nejvýznamnějších básníků „romantické divočiny“ byl Karel Hynek Mácha.

Zajímavé biotopy v Geoparku Ralsko

Květnaté bučiny Květnaté bučiny rostou většinou na živinami bohatších půdách. Buk lesní bývá doprovázen javorem klenem…