Náš tým

Představujeme vám tým Geoparku Ralsko o.p.s.

Mgr. Lenka Mrázová
ředitelka

Vzdělání: Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Kulturologie

Pracovní zkušenosti: vedoucí školícího střediska Villa Hrdlička v České Lípě - Hrdlička s.r.o., vedoucí Konferenčního centra šetrné turistiky - České Švýcarsko o.p.s., manažerka vzdělávání České Švýcarsko o.p.s., vedoucí vzdělávacího střediska Vila Čerych Česká Skalice - Nadace rozvoje občanské společnosti, Centrum rozvoje Česká Skalice, koordinátorka česko-německého projektu Kříž smíření - TUŽ se, Broumovsko, konzultant pro Interpretaci místního dědictví, instruktorská kvalifikace pro vedení zážitkových kurzů, lektor a tvůrce EVVO programů – spolupráce s agenturou CENIA ad.

RNDr. Dominik Rubáš
geolog geoparku

Vzdělání Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Fyzická geografie a geoekologie

Pracovní zkušenosti: učitel na 2. stupni v ZŠ Kobyly, publikační a přednášková činnost na fyzickogeografická témata, lektor vědeckých kroužků Věda nás baví v ZŠ profesora Švejcara a v ZŠ náměstí Bratří Jandusů, účast na geologických výzkumech v Podještědí, přednášky o geologických a hydrogeologických zajímavostech v Podještědí, výzkum v oblasti humánní bioklimatologie

Mgr. Petr Mužák
geolog projektu GECON - česko-saská geologická příhraniční síť 

Vzdělání: Střední lesnická škola Šluknov, obor lesnictví

Pracovní zkušenosti: pěstební činnost v oboru lesnictví na revírech LS Ještěd; pracovník v biologických oborech, manažer projektů na biodiverzitu, ochranu přírody a třídění odpadů při ZO ČSOP Armillaria; kurátor geologických a paleontologických sbírek, správce depozitářů a geologických expozic, dokumentátor při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě; předseda kulturně propagační komise a člen myslivecké rady ČMMJ, z. s.-OMS Liberec; předseda revizní komise MS Rozstání-Světlá pod Ještědem; publikační a přednášková činnost na různá geologická a paleontologická témata; zkušební komisař v oboru myslivost; organizátor kulturních a vzdělávacích programů pro veřejnost v přírodovědných oborech; organizátor, lektor a zkoušející v přírodovědných soutěží pro děti a mládež při ČMMJ a ČSOP.

Mgr. Martin Hložek
geolog projektu GECON - česko-polská geologická příhraniční síť 

Vzdělání: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Fyzická geografie a geoekologie

Pracovní zkušenosti: Projektový manažer Státního fondu životního prostředí ČR, pracovník informačního centra Prague City Tourism, profesionální průvodce v Českém Švýcarsku pro Northern Hikes (do současnosti).

Ing. Petra Černoušková
projektová manažerka a konzultantka

Vzdělání: Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava

Pracovní zkušenosti: Program Phare 2003 – Rozvoj lidských zdrojů - zodpovědnost za řízení programu na straně poskytovatele dotace, Předsednictví ČR v Radě EU - granty Evropské komise na konference pořádané ČR v rámci předsednictví v Radě EU – příprava žádostí a jejich vyúčtování, Program švýcarsko-české spolupráce - zodpovědnost za řízení programu na straně poskytovatele dotace, Komunitární program PROGRESS - poradenství žadatelům o grant, International Visegrad Fund - spolupráce na přípravě a administraci projektu „Central European Memory of the Gulag, OPPI – ICT v Podnicích

Renata Franclová, DiS
projektová manažerka

Vzdělání: AKADEMIE STING, o.p.s.

Pracovní zkušenosti: samostatná výdělečná činnost v oblasti obchodu a marketingu; marketingová ředitelka společnosti Kalendář Liberecka; vedoucí marketingu pro Babylon Liberec; manažerka obchodu a produkční pro grafické studia; účetní a hlavní účetní pro vydavatelství CZECH PRESS GROUP (magazín KOKTEJL).  

Pavla Růžičková
projektová manažerka

Pracovní zkušenosti: samostatně výdělečná činnost  v oblasti tlumočení a překladů CZ-DE, redakční činnost, produkce, organizace akcí, příprava evropslých projektů a dalších žádostí o dotace, příprava tiskových materiálů (TV Prima, UJEP, R1Lyra, DogFreinds z.s., Czech Press Group a.s. - šéfredaktor časopisu Kočičí planeta a V sedle; Evropan o.s., Filmový festival Femina Film), projektový manažer pro Evropan o.s. - česko-saský projekt "Jsme sousedé - seriál pořadů z česko-saského pohraničí" 

RNDr. Jaroslava Formanová
lektor a metodik EVVO programů

Vzdělání: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Ekologie

Pracovní zkušenosti: externí výuka na UJEP - předměty Environmentalistika, Udržitelný rozvoj, Ekologická etika, vedoucí odborné praxe a výuka na SOŠ Česká lípa - Biologie, Životní prostředí měst a venkova, Krajina a životní prostředí, Ekologie, ekolog ve firmě Pyrus a.s. - sanace starých ekologických zátěží, průzkum znečištění Vojenského výcvikového prostoru Ralsko, zpracování dokumentací a posudků pro procesy Posuzování vlivu staveb a technologií na životní prostředí, referent Okresního úřadu, referátu životního prostředí v České Lípě – zaměření na ochranu přírody

Správní rada

Stanislav Ludvík / předseda správní rady


Mgr. Anna Ježková, Ing. Petr Hlínka / zakladatelé


Bc. Martin Půta / hejtman Libereckého kraje


Ing. Miroslav Králík / zastupitel město Ralsko


Ing. arch. Radek Suchánek / prorektor Technické univerzity v Liberci


Ing. Roman Vohradský / Vojenské lesy a statky ČR, s.p., ředitel divize Mimoň


Ing. Roman Lenner - podnikatel


Ing. Martin Šuma - podnikatel, konzultant v oblasti projektového managementu

Dozorčí rada

Michal Ludvík / podnikatel


Martin Prachař / podnikatel


Ing. Jiří Poživil / ekonom