Náš tým

Představujeme vám tým Geoparku Ralsko o.p.s.

Mgr. Lenka Mrázová
ředitelka

Vzdělání: Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Kulturologie

Pracovní zkušenosti: vedoucí školícího střediska Villa Hrdlička v České Lípě - Hrdlička s.r.o., vedoucí Konferenčního centra šetrné turistiky - České Švýcarsko o.p.s., manažerka vzdělávání České Švýcarsko o.p.s., vedoucí vzdělávacího střediska Vila Čerych Česká Skalice - Nadace rozvoje občanské společnosti, Centrum rozvoje Česká Skalice, koordinátorka česko-německého projektu Kříž smíření - TUŽ se, Broumovsko, konzultant pro Interpretaci místního dědictví, instruktorská kvalifikace pro vedení zážitkových kurzů, lektor a tvůrce EVVO programů – spolupráce s agenturou CENIA ad.

RNDr. Dominik Rubáš
geolog geoparku

Vzdělání Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Fyzická geografie a geoekologie

Pracovní zkušenosti: učitel na 2. stupni v ZŠ Kobyly, publikační a přednášková činnost na fyzickogeografická témata, lektor vědeckých kroužků Věda nás baví v ZŠ profesora Švejcara a v ZŠ náměstí Bratří Jandusů, účast na geologických výzkumech v Podještědí, přednášky o geologických a hydrogeologických zajímavostech v Podještědí, výzkum v oblasti humánní bioklimatologie

Ing. Petra Černoušková
projektová manažerka a konzultantka

Vzdělání: Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava

Pracovní zkušenosti: Program Phare 2003 – Rozvoj lidských zdrojů - zodpovědnost za řízení programu na straně poskytovatele dotace, Předsednictví ČR v Radě EU - granty Evropské komise na konference pořádané ČR v rámci předsednictví v Radě EU – příprava žádostí a jejich vyúčtování, Program švýcarsko-české spolupráce - zodpovědnost za řízení programu na straně poskytovatele dotace, Komunitární program PROGRESS - poradenství žadatelům o grant, International Visegrad Fund - spolupráce na přípravě a administraci projektu „Central European Memory of the Gulag, OPPI – ICT v Podnicích

Veronika Rudinská
koordinátor EVVO programů a akcí pro veřejnost

Vzdělání: Ekonomika zemědělství a výživy se zaměřením na cestovní ruch - SOŠ Lužická, Česká Lípa

Pracovní zkušenosti: asistentka generálního ředitele Bohemia Clear (zpracování a zušlechťování skla), administrativní pracovnice M.M.O, Vychovatelka v ZŠ Svor, Ekocentrum Brniště

RNDr. Jaroslava Formanová
lektor a metodik EVVO programů

Vzdělání: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Ekologie

Pracovní zkušenosti: externí výuka na UJEP - předměty Environmentalistika, Udržitelný rozvoj, Ekologická etika, vedoucí odborné praxe a výuka na SOŠ Česká lípa - Biologie, Životní prostředí měst a venkova, Krajina a životní prostředí, Ekologie, ekolog ve firmě Pyrus a.s. - sanace starých ekologických zátěží, průzkum znečištění Vojenského výcvikového prostoru Ralsko, zpracování dokumentací a posudků pro procesy Posuzování vlivu staveb a technologií na životní prostředí, referent Okresního úřadu, referátu životního prostředí v České Lípě – zaměření na ochranu přírody

Správní rada

Stanislav Ludvík / předseda správní rady


Ing. Arch. Jan Ludvík , Mgr. Anna Ježková, Ing. Petr Hlínka / zakladatelé


Bc. Martin Půta / hejtman Libereckého kraje


Ing. Miroslav Králík / zastupitel město Ralsko


Bc. Věra Reslová / členka zastupitelstva Stráž pod Ralskem


Ing. Roman Vohradský / Vojenské lesy a statky ČR, s.p., ředitel divize Mimoň


Ing. Roman Lenner - podnikatel

Dozorčí rada

Ing. Radek Lípa / starosta města Zákupy


Martin Prachař / podnikatel


Ing. Jiří Poživil / ekonom