Mapování geotopů v Geoparku Ralsko

Ukončený

Cílem projektu je zapojení mládeže a dospělých (místní veřejnosti) do aktivit napomáhajících vytváření kladného vztahu ke krajině a zvyšování povědomí veřejnosti o přírodních hodnotách geoparku. Dílčím cílem je navázání spolupráce SŠ, VŠ, odborných institucí a geoparku a podpora vzniku studentských prací s tematikou ochrany životního prostředí. Bude realizováno 5 terénních exkurzí, 2 questingové trasy včetně odzkoušení, audiopaměti ze 4 obcí, pasport starých stromů a ovocných odrůd, popis min. 20 geotopů do interaktivní mapy geoparku.

Hlavní výstupy projektu

  • 3x exkurze s průvodcem
  • 2 questingové trasy - Okolo Hamru o hamru, Kummerská hledačka
  • popsané geotopy v databázi www.geoparkralsko.cz
  • pasport starých stromů v geoparku
  • průzkum ovocných odrůd v geoparku – 4 lokality
  • audiopaměti ze zaniklých obcí - 4 lokality
Donoři

Projekt byl podpořen Dotačním fondem Libereckého kraje.

Loga Partnerů
liberecky_kraj