Krajina jako učebnice geologie

Ukončený

Celkovým cílem projektu je podpora rozvoje environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území Libereckého kraje v okrese Česká Lípa, které je bílým místem v realizaci EVVO v rámci kraje. Projekt je zaměřen na školy přímo v Geoparku Ralsko nebo v jeho blízkém okolí tak, aby posílil vědomí místních dětí o tom, jaké krásy a přírodní hodnoty mají přímo kolem sebe. Aktivity projektu směřují k posílení dobrého správcovství, které musí začít u dětí, aby mohlo u dospělých přerůst v aktivní a odpovědné občanství.

Rudinská

Dílčím cílem projektu je navázání dlouhodobé spolupráce se školami v Geoparku Ralsko a jeho okolí, která bude pokračovat i po skončení projektu. Hlavní aktivitou je tvorba a pilotní realizace 3 nových EVVO programů (terénní exkurze Krajina jako učebnice geologie, workshopy pro 1. a 2. stupeň Krajina zrozená z písku a moře) a nových programů projektového vyučování (např. Krajina v proměnách staletí). Součástí projektu je metodická přírpava programů, pracovních listů a pomůcek a jejich pilotní realizace na školách. Dále budou  v rámci projektu vytvořeny sady pomůcek pro výuku geologie na mítních školách – tzv. Geobedýnek, včetně sady pracovních listů pro různé věkové skupiny. Projekt využívá metodiky místně ukotveného učení, která v maximální míře přispívá k podpoře iniciativy u dětí a podněcuje zájem o místo, kde žijí. 

Hlavní výstupy projektu:

  • Terénní exkurze na téma „Krajina jako učebnice geologie“ – 2. stupeň ZŠ
  • Workshopy pro ZŠ na téma „Krajina zrozená z písku a moře aneb Dobrodružství geologie“ – 1. a 2. stupeň
  • Projektové vyučování pro ZS na téma „Krajina v proměnách staletí – Zaniklé obce Ralska“
  • Učební pomůcky pro školy - Geobedýnky

V roce 2015 se EVVO programů účastnilo 247 dětí z 1.-9. tříd ZŠ Stráž pod Ralskem, ZŠ Slovanka Česká Lípa, ZŠ Tomáše Ježka Kuřívody a také studenti Gymnázia Mimoň. EVVO programy byly prezentovány na festivalu Jurty v Brništi a také na celokrajském setkání učitelů a koordinátorů EVVO v Sedmihorkách v říjnu 2015.

Kontaktní osoba projektu
Lenka Mrázová
+420 739 354 701
ředitelka
lenka.mrazova@geoparkralsko.cz
Donoři

Projekt je podpořen Dotačním fondem Libereckého kraje a Ministerstvem životního prostředí. Projekt nemusí vyjadřovat názory Ministerstva životního prostředí.