Geoparky a náročné problémy s využíváním půdy

Přinášíme článek od našich sousedů - z UNESCO geoparku Mužakovský vrásový oblouk.

Na celém světě se v geoparcích setkáváme s rozmanitými aspekty využití půdy. Některé geoparky se musí potýkat s neobvyklou výzvou: extenzivním využitím vojensky zatížených oblastí.

Z této zvláštní kombinace mohou vzejít zajímavé synergie. Příkladem je UNESCO geopark Mužakovský vrásový oblouk, kde aktuální využití písčité náhorní planiny s největšími vnitrozemskými plochami dun a vřesovišť Spolkovou armádou, které je spojeno se zákazem vstupu pro veřejnost, podstatnou měrou přispívá k ochraně těchto ploch, jelikož toto využití je časově a prostorově málo intenzivní. Navíc tyto plochy nejsou zatěžovány umělými hnojivy a přispívají tak k zachování původních krajinných, geologických a přírodních podmínek. V severočeském geoparku Ralsko najdeme podobný obrázek: málo obydlená, dříve vojensky využívaná jádrová zóna se může už po desetiletí vyvíjet poměrně nerušeně. Vzhledem k malému využití areálu člověkem se mohla zachovat nejen geodiverzita, ale mohly se také rozvinout biotopy spojené s vodou (meandry Ploučnice či soustavy rybníků a mokřadů), zachované zde zůstaly i stopy po historické těžbě.

Využití půdy pro vojenské účely tak v obou případech prospívá životnímu prostředí a poskytuje dobrý základ pro zachování geologické rozmanitosti.

Dipl.-Geogr. Nancy Sauer Managing director
UNESCO Global Geopark Muskau Arch
Theresia Bouhaka
Environmental education UNESCO Global Geopark Muskau Arch
info@muskauer-faltenbogen.de

 

Trojlogo.PNG

Kontaktní osoba projektu
Lenka Mrázová
+420 739 354 701
ředitelka
lenka.mrazova@geoparkralsko.cz