GECON - česko-saská geologická kooperační síť

Probíhající

LOga web_0.jpg

Pod zkratkou GECON se skrývá projekt Geologické příhraniční kooperační sítě. Projekt trvající 3 roky se začátkem v říjnu 2017 a koncem v září roku 2020 je určen pro organizace nebo jednotlivce, kteří se zajímají o geologické bohatství v česko-saském pohraničí.

Cílem GECONu je vznik a rozvoj česko-saské geologické příhraniční kooperační sítě. Sítě, která je neformální platformou institucí, jež pojí společný zájem v oblasti studia, ochrany a popularizace geologického přírodního bohatství v česko-saském pohraničí. Kooperační síť usnadňuje komunikaci a spolupráci mezi těmito institucemi.

Co konkrétně děláme? Vytváříme prostor pro setkávání laiků, profesionálů, dobrovolníků i studentů, kteří se zajímají o geologické bohatství pohraničí a propojujeme tak lidi-instituce-informace. Realizujeme společné aktivity. Zasazujeme se o ochranu geologických lokalit a geologického bohatství Euroregionu Nisa a zapojujeme do této činnosti i jeho obyvatele. Vyměňujeme si zkušenosti a zvyšujeme povědomí o geologickém bohatství Euroregionu Nisa.

Kdo jsou partneři? Na české straně jsou partnery projektu Národní geopark Ralsko a Technická univerzita v Liberci (Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra geografie).  Na německé straně Senckenberg Gesellschaft fuer Naturforschung, pobočka Muzea v Goerlitz. Co nabízíme zájemcům? 

 • účast na konferencích, exkurzích, terénních workshopech, letních školách, studijní cesty
 • sdílení kontaktů, výměnu znalostí a `know how`
 • čtvrtletní newsletter plný informací o plánovaných akcích
 • možnost publikování a prezentace členských organizací a jejich projektů

Témata, na která se můžete s námi těšit -  Vulkanismus, Ještědský hřbet, Pseudokrasové jevy, Využití GIS a geosites a mnohé další. 

Plánované aktivity v roce 2018:

 • Workshop Moderní technologie a geologie I. - 22.2. 2018, Tvrz Krassa v Chrastné
 • Studijní cesta do UNESCO GLOBAL Geopark Muskauer Faltebogen - březen
 • Terénní workshop na téma vulkanismus - 19.4. 2018, odjezd autobusu z Görlitz
 • Studijní cesta do Česko-bavorského geoparku - 30.-31.5. 2018
 • Terénní workshop na téma druhy lužické a severočeské žuly - 20.6. 2018, odjezd autobusu z Görlitz
 • Studijní cesta do Česko-saského Švýcarska - 15.-16.8. 2018
 • Letní škola na téma Různé tváře hornin - 17.-21.9.2018, Liberec a okolí
 • Terénní workshop na téma pískovce - 25.10. 2018
 • Dobrá praxe muzeí v prezentaci geologie - 15.11. 2018, Muzeum v Görlitz
 • Workshop Moderní technologie a geologie II. - 13.12. 2018, Tvrz Krassa v Chrastné

 

Kontaktní osoba projektu
Pavla Růžičková
+420 604 870 112
projektová manažerka
pavla.ruzickova@geoparkralsko.cz