Festival Proměny v Geoparku Ralsko

Jabloneček, Ralsko

Land-artové setkání v krajině zaniklých obcí  / Umění – duše – krajina v proměnách. Vytvořte s námi umění v přírodě!  Přijďte si postavit svůj viklan! Odpočiňte si v Sudetské hospůdce! Zahrajte si na „piano na ulici“! Poslechněte si příběhy u buchet! Objevte historii zaniklé obce!

Akce je součástí projektu „Česko-německá interkulturní platforma Společná krajina - společná budoucnost"  podpořeného z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa.

Trojlogo.PNG

Termín 28. 5. 2016, 10.00-22.00
Místo konání zaniklá obec Jabloneček, město Ralsko
Vstupné zdarma, občerstvení zajištěno
Tlumočení čeština - němčina

festival úvod

Hlavní myšlenka – aneb proč land art v krajině pod Ralskem?

Posláním aktivit je posílení kulturní identity místních obyvatel s krajinou v pohraničí, která prošla (stejně jako podobná místa v Sudetech) zásadní proměnou ve 20. století. V dnešní době k takovým místům hledáme vztah, mnoho z nich jsou místa "zmizelá", jejichž význam pro budoucnost musíme teprve najít.

Landart je v tomto projektu nejen umělecký směr, ale také způsob, jak se navrátit ke kořenům kraje, k přírodě a k historii místa.

Překlenout bariéry. Chceme propojit lidi z různých uměleckých oborů (poezie, výtvarná tvorba, hudba, divadlo) a dalších vědních oborů, které se zabývají krajinou – např. ekologie, psychologie, filosofie, historie, přírodních věd, což odpovídá modernímu celostnímu přístupu ke krajině a člověku. Projekt spojuje umění a krajinu, toto spojení prolamuje jazykové bariéry, funguje pocitově.

Co bychom rádi?

  • Aby v krajině zaniklých obcí pod Ralskem vznikla landartová díla, z přírodních materiálů, která osloví a inspirují místní i návštěvníky – podnítí ke k vlastnímu hledání významu této krajiny – k vlastnímu tvoření
  • Aby umělecké vyjádření zkusilo překlenout historii násilné přeměny krajiny, která poznamenala její tvář ve 20. století

Festival bude probíhat na území Geoparku Ralsko, které se nachází v prostoru bývalého výcvikového prostoru Ralsko. Historický ráz kulturní krajiny byl narušen vysídlením v podstatě celého území v důsledku odsunu německého obyvatelstva po ukončení 2. světové války. Vzniklé vakuum bylo vyplněno „dosídlenci“ z českého vnitrozemí. V roce 1946 však bylo rozhodnuto o vytvoření vojenského výcvikového prostoru, a tak došlo k opětovnému vysídlení. Po invazi a následné okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 obsadila Ralsko až do roku 1991 sovětská armáda. Během fungování vojenského prostoru (1947-1991) zcela zaniklo 17 osad či vesnic i se svými kostely, školami a hřbitovy. Většinou se z nich staly terče při výcviku armády. Dnes o zaniklých obcích dávají vědět jen ovocné stromy a aleje, staré lípy na bývalých návsích či sklepy a staré studny.

nadpis

Program

10.00 Slavnostní zahájení festivalu
10.00-13.00

Dopolední workshopy

Workshopy jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé, pro každého, kdo má chuť tvořit. V každém workshopu je 10 míst. Je nutné přihlášení. 

Workshop 1
Kompozice a světlo v krajině - fotografický workshop – lektor: Pavel Matela (profesionální fotograf). Workshop je zaměřený na fotografické pojetí krajiny s důrazem na využití různých světelných situací a možnosti kompozičního řešení. Použít je možné jakýkoliv fotoaparát (včetně mobilů) a přestože se budeme věnovat především obsahovému ztvárnění, tak na přání je možné probrat i dotazy týkající se fotografické techniky.

Workshop 2
Prožívání krajiny skrze nás samé - land-artový workshop – lektor: Jan Prošek (Fakulta Umění a designu UJEP).

Workshop 3
Krajina s nábytkem – lektor: Jana Panáčková. Zkuste s námi prozkoumat místa, kde kdysi žili lidé. Vytvořte s námi expozici Krajina s nábytkem.

11.00-12.00 Projekce land artových filmů
Komentář Petra Mikšíčka (dokumentarista a spisovatel)
12.00-13.00 Příběhy u buchet
Daniel Rubáš (Podještědské muzeum) – Jak se žilo v mlýnech na Zábrdce – degustační přednáška s ochutnávkou
13.00-14.00 Příběhy u kávy
Jiří Zemánek (Sdružení Pilgrim) - Putování K.H.Máchy z Prahy na Sněžku (1833) a Máchova cesta poezie
14.00-16.00 Land artová procházka
Setkání s umělci, vernisáž land artových děl vedená Petrem Mikšíčkem a Janem Proškem,  autoři děl: Rudolf Novák, Jan Macek, Ondřej Koudelka, Andreas Stegemann, Lala Podlacha, Jan Prošek
16.00-18.00 Odpolední workshopy - otevřené

Workshopy jsou vhodné pro zájemce všech věkových kategorií, kteří mají kladný vztah k přírodě, mají rádi výtvarné aktivity nebo touží zažít adrenalin při překonávání rovnováhy při balancování. S sebou vezměte vlastní fotoaparát, abyste své dílo mohli zdokumentovat. Není nutné přihlášení.

Workshop 4
Lieblingsplätze / Oblíbená místa – land artová tvorba v krajině - lektor: Andreas Stegemann (Tier Park Zittau).

Workshop 5
Stone balancing - lektor Rudolf Novák a Jan Macek (umělecká skupina Zkamenělí)

Workshop 6
Jabloneček v proměnách času – výprava časem podle starých fotek - lektor: Jaroslav Dvořák (Spolek historie Mimoňska)

18.00-22.00 Umění pod širým nebem
Koncert Petr Linhart – landscape folk
Jazz: Matthias Hübner (Cello) & Falk Schönfelder (Piano)
Poselství Karla IV. – hudební pořad, účinkují: skladatel Daniel Dobiáš, Karel Heřmánek, ml. a Nikol Heřmánková
Po celý den

Land art pro děti a rodiny  - tvořivé dílny s přírodními materiály, vytvořte své rodinné land artové dílo (Semínko Země, Semily)

Tradiční řemeslná dílna - navlékání perel

Piano pro Jabloneček – přijďte si zahrát a rozezvučet zaniklou obec, piano se k nám dostalo v rámci projektu „Piana na ulici“

Výstavy v budově bývalé německé školy - výstava fotografií Zaniklé obce Ralska 1938-2015, Audio paměti zaniklé obce Jablonečku

Co lze vidět v krajině v okolí Jablonečku - Krajina s nábytkem v zaniklých obcích, Landartová díla – autoři: Rudolf Novák, Jan Macek, Ondřej Koudelka, Andreas Stegemann, Lala Podlacha, Jan Prošek

Jak se dostanete do Jablonečku?

Autem - Autem přístup pouze od Mnichova Hradiště, přes Mukařov až na Jabloneček

Na kole - Po cyklostezkách směrem od Kuřívod, Osečné, Hamru na Jezeře a od Mnichova Hradiště. Krátká varianta cyklo-spojení:do Kuřívod autem a pak 8 km na kole do Jablonečku. Během festivalu bude fungovat úschovna kol zdarma.

Minibusem zdarma - Na festival byla zavedena zvláštní festivalová linka pouze v sobotu 28.5. z Mimoně na Jabloneček.

Kontaktní osoba projektu
Lenka Mrázová
+420 739 354 701
ředitelka
lenka.mrazova@geoparkralsko.cz
Partneři festivalu

Akce je součástí projektu „Česko-německá interkulturní platforma Společná krajina - společná budoucnost"  podpořeného z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa. Akce byla podpořena Libereckým krajem a městem Ralsko.

Loga Partnerů
euroregion_nisa evropska_unie_regionalni_rozvoj sn_cz liberecky_kraj Karlín group praktik_system dokrajin kv_final