Doteky přírody Máchova kraje

Probíhající

Specifickým cílem projektu je umožnit sociálně znevýhodněným skupinách (seniorům a zdravotně postiženým – lidem slabozrakým a nevidomým) aktivní pobyt v přírodě v rámci jejich možností nebo zapojení do dalších aktivit, které napomáhají vytvářet pozitivní vztah k přírodě a krajině. Projekt propojuje poznávání přírody a umělecké aktivity s využitím smyslů (doteky Máchova kraje).

Hlavní výstupy projektu

  • 3 x terénní programy v přírodě - s tématy různých biotopů: LES, RYBNÍK, SKÁLY
  • 5x workshopy přírodní arteterapie - tvoření z přírodních materiálů, hmatové a čichové aktivity s přírodním materiálem, zvukové workshopy
  • mapa terénních programů pro znevýhodněné skupiny - popis min. 10 vytipovaných lokalit v interaktivní mapě www.geoparkralsko.cz – přírodovědné informace, dostupnost, bezbariérovost, návrh aktivit
  • příprava a realizace inkluzivních EVVO programů – společné aktivity vybrané školy a slabozrakých/nevidomých - realizace 2x terénních programů a 1x workshopu

 

Kontaktní osoba projektu
Mgr. Lenka Mrázová
+420 739 354 701
ředitelka
lenka.mrazova@geoparkralsko.cz

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí.

Loga Partnerů
ministerstvo_zivotniho_prostredi