Biotopy naší krajiny a jejich ochrana

Ralsko, Hradčany

Terénní vzdělávací program pro 1. a 2. stupeň ZŠ

Doporučená věková skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ
Délka trvání: 3-5 hodin
Prostředí programu: terén - Hradčany, Ralsko
Termín konání: na objednání
Cena programu na účastníka: 60,- Kč

Popis programu

V průběhu programu účastníci ve skupinách zkoumají typické biotopy naší krajiny - rybník, kulturní lesy, reliktní bory, skály. Pomocí klíčů určují zástupce (flora, fauna). Na základě her definují vazby mezi jednotlivými organismy, možné ohrožení a důvody, proč je potřeba je chránit.Program je koncipován do okolí Hradčan, kde jsou dosažitelné všechny jmenované biotopy a je možné využít zázemí Informačního centra VLS.